Bu lông

Vít

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Hoàng Tùng
Giám Đốc - 091 337 3367

Nguyễn Minh Quân
TP. Kinh doanh - 094 593 0685

Nguyễn Diệu Hương
Nhân viên tư vấn - 0984 972 892

Sản phẩm mới

Vòng đệm Nord Lock
Vòng đệm Nord Lock
Nở đinh C-Type
Nở đinh C-Type
Ke góc 05-111#P01
Ke góc 05-111#P01
Ke góc (05-001#P01)
Ke góc (05-001#P01)

Ke góc

Ke góc (05-001#P01)
Ke góc (05-001#P01)
Ke góc (05-002#P01)
Ke góc (05-002#P01)
Ke góc (05-021#P01)
Ke góc (05-021#P01)
Ke góc 05-111#P01
Ke góc 05-111#P01
Ke góc (05-121#P01)
Ke góc (05-121#P01)
Ke góc (05-121#P01)
Ke góc (05-121#P01)
Ke góc (06-101#P01)
Ke góc (06-101#P01)
Ke góc 07-001#P01
Ke góc 07-001#P01
Ke góc 07-006#P01
Ke góc 07-006#P01
Ke góc 07-051#P01
Ke góc 07-051#P01
Ke góc 07-051#P01
Ke góc 07-051#P01
Ke góc 07-301#P01
Ke góc 07-301#P01
Ke góc 07-301#P01
Ke góc 07-301#P01
Ke góc 07-303#P01
Ke góc 07-303#P01
Ke góc 07-452#P01
Ke góc 07-452#P01
Ke góc 08-001#P02
Ke góc 08-001#P02
Ke góc 08-001#P02
Ke góc 08-001#P02
Ke góc 09-102#P01
Ke góc 09-102#P01
ke góc 09-141#P01
ke góc 09-141#P01
Ke góc 09-301#P01
Ke góc 09-301#P01
Ke góc 10-001#P01
Ke góc 10-001#P01
Ke góc 57-502#P01
Ke góc 57-502#P01
Ke góc 57-512#P01
Ke góc 57-512#P01
Ke góc 07-101#P01
Ke góc 07-101#P01

Bu Lông Nở

Nở chuôi GA
Nở chuôi GA
Nở đinh C-Type
Nở đinh C-Type
Nở đinh SC-Type
Nở đinh SC-Type
Nở đóng CT
Nở đóng CT
Nở đóng GT
Nở đóng GT
Nở đóng HAS
Nở đóng HAS
Nở đóng nấm PDF
Nở đóng nấm PDF
Nở rút sắt BA
Nở rút sắt BA

Vòng đệm các loại

Vòng đệm Nord Lock
Vòng đệm Nord Lock
Vòng đệm phẳng
Vòng đệm phẳng
Vòng đệm vênh
Vòng đệm vênh
Vòng đệm các loại
Vòng đệm các loại

Bulong các loại

Bu lông lục giác chìm 12.9
Bu lông lục giác chìm 12.9
Bu lông lục giác chìm đầu bằng
Bu lông lục giác chìm đầu bằng
Bu lông lục giác chìm hình nút áo
Bu lông lục giác chìm hình nút áo
Bu lông lục giác thường
Bu lông lục giác thường
Bu lông lục giác thường liền vành
Bu lông lục giác thường liền vành
Bu lông chịu lực
Bu lông chịu lực
Bu lông treo
Bu lông treo
Bu lông lục giác chìm không đầu có ngạnh
Bu lông lục giác chìm không đầu c...

Bulong, Vít đầu mỏng, siêu mỏng

Bu lông 6 cạnh chìm đầu mỏng
Bu lông 6 cạnh chìm đầu mỏn...
Bu lông 6 cạnh chìm hình sao siêu mỏng
Bu lông 6 cạnh chìm hình sao siêu mỏng
Bu lông 6 cạnh chìm hình sao đầu mỏng (Nhựa Peek)
Bu lông 6 cạnh chìm hình sao đầu...
Bu lông 6 cạnh chìm hình sao đầu siêu mỏng (Nhựa Reny)
Bu lông 6 cạnh chìm hình sao đầu...
Bu lông 6 cạnh chìm hình sao đầu mỏng (Nhựa Reny)
Bu lông 6 cạnh chìm hình sao đầu...
Bu lông 6 cạnh chìm đầu nhỏ
Bu lông 6 cạnh chìm đầu nhỏ
Bu lông 6 cạnh chìm đầu mỏng và nhỏ
Bu lông 6 cạnh chìm đầu mỏn...
Bu lông 6 cạnh chìm đầu siêu mỏng và nhỏ
Bu lông 6 cạnh chìm đầu siêu m...

Vít tapping các loại

Vít 4 cạnh đầu đĩa phẳng
Vít 4 cạnh đầu đĩa phẳng
Vít 4 cạnh đầu nồi
Vít 4 cạnh đầu nồi
Vít 4 cạnh đầu đĩa tròn
Vít 4 cạnh đầu đĩa tròn
Vít 4 cạnh đầu nấm
Vít 4 cạnh đầu nấm

Đai ốc

Đai ốc các loại
Đai ốc các loại
Đai ốc 4 cạnh
Đai ốc 4 cạnh
Đai ốc 6 cạnh
Đai ốc 6 cạnh
Đai ốc 6 cạnh liền vành
Đai ốc 6 cạnh liền vành
Đai ốc sẻ rãnh
Đai ốc sẻ rãnh
Đai ốc hàn
Đai ốc hàn
Đai ốc hàn CD-Stud Nut
Đai ốc hàn CD-Stud Nut